^ Projektmodellen Lips

Göm meny

 

Projektmodellen Lips


LIPS_karta

Modellen innehåller regler, instruktioner och mallar för att bedriva ett projekt. LIPS har skapats framför allt för att underlätta projektarbete i undervisningssituationer.

Modellen är skalbar och kan därmed användas i en serie av projektkurser med olika komplexitet hos projekten. Modellen kan med fördel användas för examensarbeten. Naturligtvis kan LIPS användas även i industriella projekt som har en begränsad omfattning.

LIPS-modellen har tagits fram av Tomas Svensson och Christian Krysander, som båda har mångårig erfarenhet av projektledning både inom industrin och i projektkurser vid universitetet i Linköping.

Modellen och dess mallar beskrivs i boken "Projektmodellen Lips", Tomas Svensson och Christian Krysander, utgiven av Studentlitteratur (ISBN 978144075259).

 


Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2016-11-24